Dokumenty

Zarząd WZT Łódź niniejszym udostępnia dokumenty stowarzyszenia wraz z kompletem uchwał z posiedzeń zarządu (księga uchwał), protokołami z Walnych Zgromadzeń Delegatów oraz ważnymi dokumentami założycielskimi (KRS)