Zarząd WZT w Łodzi

 

ZARZĄD WZT - Łódz

 1.  Ryszard Kaliński - prezes
 2.  Zbigniew Wereszka - wiceprezes 
 3.  Piotr Rudnicki - skarbnik
 4. Joanna Komorek - członek
 5. Lech Leszczyński - członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1.  Łukasz Walczak - Przewodniczący
 2.  Paweł Kaczorowski - członek komisji
 3.  Tomasz Iwański - członek komisji

 Osoby współpracujące:

 1.  Agnieszka Kustra - organizacja biura (505 820 131) 
 2. Wiesław Kozica - organizacja rozgrywek WZT (601 303 321)
 3. Roman Rębacz - organizacja rozgrywek Tenis 10 (693 851 275)

                               Łódzka Wojewódzka Komisja Sędziów

     1. Przewodniczący - Wojciech Mazerant (609 150 052)
     2. Członek zarządu - Aleksandra Nadajewska (507 322 487)