Regulaminy WZT Łódź

Zarząd WZT Łódź informuje, że od nowego sezonu (01.01.2021) obowiązywać będą regulaminy turniejowy i finansowy zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.12.2020.

Najważniejsza zmiana, to wprowadzenie punktu dającego pierwszeństwo startu zawodnikom województwa łódzkiego w turniejach rangi WTK - 5.

Regulaminy są do wglądu w odpowiednich zakładkach.....