Władze

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zwołanym w dniu 30.06.2020  trzydziestu trzech delegatów wydelegowanych przez kluby dokonało wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi. W skład władz wybrani zostali:

Zarząd WZT Łódź:

  • Ryszard Kaliński – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Wereszka – Wiceprezes
  • Piotr Rudnicki – Skarbnik
  • Joanna Komorek – Członek zarządu
  • Leszek Leszczyński – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna WZT Łódź:

  • Łukasz Walczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Tomasz Iwański – Członek Komisji Rewizyjnej
  •  Paweł Kaczorowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Osoby wspierające prace Zarządu WZT Łódź:

  • Wiesław Kozica – Koordynator rozgrywek wojewódzkich
  • Roman Rębacz – Koordynator Tenis 10.