Władze

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zwołanym przez ustanowionego przez XX Wydział Gospodarczy KRS kuratora na dzień 02 stycznia 2016 roku, delegaci wydelegowani przez kluby dokonali wyboru zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi. W skład władz wybrani zostali:

Zarząd WZT Łódź:

 • Victor Archutowski– prezes zarządu
 • Maciej Woźniak– wiceprezes ds. Sportowych
 • Tomasz Iwański – wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Grzegorz Jasiński – skarbnik
 • Joanna Komorek – członek zarządu
 • Andrzej Kobierski – członek zarządu
 • Cezary Karasiński – członek zarządu
 • Piotr Rudnicki – członek zarządu
 • Mariusz Gała – członek zarządu

Komisja Rewizyjna WZT Łódź:

 • Kamilla Morawska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Komorek – członek Komisji Rewizyjnej
 • Bogdan Uzar – członek Komisji Rewizyjnej

Koordynatorzy wojewódzcy:

 • Wiesław Kozica (tel. 601-303-321) organizacja turniejów w regionie, sprawy sędziowskie, kalendarze turniejowe, klasyfikacje
 • Grzegorz Jasiński (tel. 889-243-100) Tenis 10 w regionie