Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 2016 i 2017

Celem transparentności i przejrzystości wydatkowanych przez WZT środków, pochodzących z dotacji, przedstawiamy poniżej główne zasady i sposób rozliczenia środków za rok 2016.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem zarządu.

ŚRODKI DLA KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MŁODZIKÓW

Dofinansowanie kadry województwa łódzkiego młodzików zarządzane jest przez Łódzką Federację Sportu (Kamińskiego 7, 90-001 Łódź). Środki dotacyjne pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak i Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i dotyczą zarówno szkolenia kadr wojewódzkich w kategorii młodzik (KWM) jak i organizacji turniejów i imprez sportowych.

Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczania dotacji oraz podstawy prawne  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki znajdują się w informacjach zawartych na stronie:

http://sport-mlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-06-47-18/decyzje/9-uncategorised/148-obowiazujace-w-roku-2016

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 2016_02_15_ŁFS_wspolzawodnictwo

W roku 2016, kadra w kategorii młodzik to jedynie zawodnicy urodzeni w rocznikach 2002 oraz 2003 (13 i 14 lat). Naszemu związkowi przysługuje 5 miejsc w kadrze, natomiast z uwagi na ilość młodych zawodników w województwie rozszerzyliśmy kadrę młodzika o dodatkowych 5 miejsc rezerwowych i obecnie kadra KWM wynosi 10 miejsc przy takim samym budżecie. Skład kadry KWM został przedstawiony przez trenera kadry, p. Macieja Woźniaka po konsultacjach z trenerami klubowymi i zaakceptowany uchwałą zarządu WZT Łódź.

Zgodnie z przydzielonym budżetem Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi w roku 2016 może wykorzystać:

8400,00 PLN – na szkolenie kadry województwa łódzkiego młodzików. Budżet ten może być wykorzystany jedynie na zgrupowania, obozy i konsultacje kadry, zarówno miejscowe jak i wyjazdowe. Nie może stanowić opłat za wyjazdy na turnieje nawet, gdy są traktowane jako konsultacje startowe. W roku 2016, z uwagi na bardzo małą liczbę chętnych zawodników do wyjazdu we wrześniu/ październiku na obóz kondycyjny nie udało się zorganizować wyjazdu, w związku z tym wszyscy zawodnicy zostali powołani na konsultacje miejscowe przez trenera kadry. W terminie do 11 grudnia 2016 zaplanowano 9 konsultacji dla wszystkich kadrowiczów, na które zostały zadysponowane środki z dotacji.

16698,00 PLN – budżet przeznaczony na organizację imprez sportowych, w tym na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne etc. Z budżetu organizacji imprez w 2016 roku dofinansowano m.in:

– Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 12 – Piotrków Tryb.
– Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 14 – Zduńska Wola
– Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny PZT do lat 12 – SUPER SERIA “O trofea sióstr Radwańskich”    – Łęczyca
– Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny (OTK3) PZT do lat 14 – Zduńska Wola Open
– Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny (OTK3) PZT do lat 16 – Pabianice
– Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny PZT do lat 16 – SUPER SERIA – Łęczyca
– Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 16 – Piotrków Tryb.
– Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 18  – Piotrków Tryb.

 

SZKOLENIE KADR WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO JUNIORÓW

Budżet dla kadry województwa juniorów pochodzi ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a zarządzanych przez Polski Związek Tenisowy. W roku 2016 Polski Związek Tenisowy samodzielnie wskazał odpowiednich zawodników kadr województwa, wskazując jedynie zawodników do lat 16 i do lat 18, którzy znaleźli się na liście klasyfikacyjnej 1/2016 na miejscach 1-25 w klasyfikacji generelnej PZT.

KLUB województwo 18 chł. 18 dz. 16 chł. 16 dz. RAZEM   Wysokość dofinansowania KWJ
AZS Łódź łódzkie 1 1   1 3    
AT A.Kobierski Łódż łódzkie       1 1    
MKT Łódź łódzkie 2       2    
Winners ST. J.Wolniak Łódź łódzkie   1     1    
PKT Pabianice łódzkie     1   1   Łódzki WZT
    WOJ. ŁÓDZKIE 8 16,000.00

 

W związku z tym zarząd WZT Łódź postanowił o kooptacji do listy PZT czterech dodatkowych zawodników, stanowiących rezerwę kadry KWJ. Środki podzielono ostatecznie na 12 zawodników.

Środki, pochodzące z budżetu szkolenia kadr wojewódzkich juniora mogą zostać wykorzystane zarówno na szkolenie stacjonarne, obozy, zgrupowania, ale także na konsultacje startowe podczas ogólnopolskich turniejów rangi MP i OTK. Dlatego zarząd postanowił dofinansować kilka wyjazdów na zgrupowania wyjazdowe kadry. Wykorzystanie budżetu na dzień 2016/11/16 wygląda następująco:

5989,31 PLN – Mistrzostwa Polski do lat 18 – Sopot (13-18 czerwca 2016) – 5 zawodników KWJ + trener

2020,64 PLN – Mistrzostwa Polski do lat 16 – Warszawa (13-18 czerwca 2016) – 5 zawodników KWJ + trener

2309,31 PLN – OTK Kraków (29-31 sierpnia 2016) – 4 zawodników KWJ + trener

5680,74 PLN – OTK Juniorów (09-12 grudnia 2016) – 8 zawodników KWJ + trener

Podsumowanie kosztów dofinansowania kadry KWJ w podziale na rodzaj kosztów poniżej:

  wykorzystane
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM ZE ŚRODKÓW MSiT
WYKONANIE PLAN WYKONANIE
CZĘŚĆ RZECZOWA      
1. Liczba uczestników ogółem:      
a)      liczba zawodników w kadrze KWJ      
b)      liczba trenerów obsługujących zadanie      
2. Termin realizacji zadania      
3. Miejsce realizacji zadania      
       
CZĘŚĆ FINANSOWA      
  PLN 0.00 PLN 10,000.00 PLN 0.00
1. Zużycie materiałów ogółem      
a)      sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania PLN 990.00 PLN 0.00 PLN 0.00
b)      leki, odżywki PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00
c)      inne – /określić jakie/ PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00
2. Usługi obce ogółem      
a)      transport PLN 1,725.81 PLN 1,600.00 PLN 1,546.73
b)      wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu PLN 415.00 PLN 200.00 PLN 415.00
c)      inne – /określić jakie/ PLN 9.20 PLN 0.00 PLN 0.00
3. Koszty obsługi ogółem      
a)      obsługa trenerska PLN 7,614.00 PLN 5,750.00 PLN 6,232.27
b)      obsługa techniczna PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00
c)      obsługa medyczna PLN 70.00 PLN 0.00 PLN 0.00
d)      inne – /określić jakie/ PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00
4. Podróże służbowe PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00
5. Wyżywienie PLN 1,904.54 PLN 2,700.00 PLN 1,826.00
6. Zakwaterowanie PLN 5,980.00 PLN 5,750.00 PLN 5,980.00
7. Inne koszty bezpośrednie      
/określić jakie/      
       
Suma kosztów PLN 18,708.55 PLN 16,000.00 PLN 16,000.00
       

Informujemy, że wykorzystano wszystkie przysługujące dofinansowania przyznane związkowi na rok 2016.
Szczegółowe dane do wglądu w biurze WZT Łódź.

————————————————————————————————————————————-

DOTACJE NA ROK 2017

Celem transparentności i przejrzystości wydatkowanych przez WZT środków, pochodzących z dotacji, przedstawiamy poniżej główne zasady i sposób rozliczenia środków za rok 2017.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem zarządu.

ŚRODKI DLA KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MŁODZIKÓW

Dofinansowanie kadry województwa łódzkiego młodzików zarządzane jest przez Łódzką Federację Sportu (Kamińskiego 7, 90-001 Łódź). Środki dotacyjne pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak i Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i dotyczą zarówno szkolenia kadr wojewódzkich w kategorii młodzik (KWM) jak i organizacji turniejów i imprez sportowych.

Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczania dotacji oraz podstawy prawne  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki znajdują się w informacjach zawartych na stronie:

http://sport-mlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-06-47-18/decyzje/9-uncategorised/148-obowiazujace-w-roku-2016

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 2016_02_15_ŁFS_wspolzawodnictwo

W roku 2016, kadra w kategorii młodzik to jedynie zawodnicy urodzeni w rocznikach 2003 oraz 2004 (13 i 14 lat). Naszemu związkowi przysługują 4 miejsca w kadrze, natomiast z uwagi na ilość młodych zawodników w województwie rozszerzyliśmy kadrę młodzika o dodatkowe 4 miejsc rezerwowych i obecnie kadra KWM wynosi 8 miejsc przy takim samym budżecie. Skład kadry KWM zostanie przedstawiony przez trenera kadry, p. Macieja Woźniaka po konsultacjach z rodzicami, trenerami klubowymi i zaakceptowany uchwałą zarządu WZT Łódź.

Zgodnie z przydzielonym budżetem Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi w roku 2017 może wykorzystać:

6552,00 PLN – na szkolenie kadry województwa łódzkiego młodzików. Budżet ten może być wykorzystany jedynie na zgrupowania, obozy i konsultacje kadry, zarówno miejscowe jak i wyjazdowe. Nie może stanowić opłat za wyjazdy na turnieje nawet, gdy są traktowane jako konsultacje startowe. W roku 2017, z uwagi na bardzo małą liczbę chętnych zawodników do wyjazdu w kwietniu na obóz tenisowo-kondycyjny w Żywcu podjęto decyzję, by kadrę województwa stanowiły zawodniczki i zawodnicy, chcący skorzystać z dofinansowania na tym obozie. Ostateczny skład kadry zostanie podany po zatwierdzeniu go przez rodziców ww. zawodników. Poza zgrupowaniem w Żywcu zostaną dofinansowane dwie lub trzy konsultacje jesienne w październiku 2017, na który kadra otrzyma osobne zaproszenia.
W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się zarówno przysługująca liczba zawodników w kadrze, kwota osobodoby jak i ilość dni szkoleniowych, więc środki są niewystarczające na zagwarantowanie dofinansowania wszystkim chętnym zawodnikom i zawodniczkom.

10518,00 PLN – budżet przeznaczony na organizację imprez sportowych, w tym na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne etc. Z budżetu organizacji imprez w 2017 roku dofinansujemy m.in:

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny OTK SS do lat 18 – FAF Radomsko
Letnie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 12 – TUKS Piotrków Tryb
Letnie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 14 – TUKS Zduńska Wola
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny OTK SS do lat 14 – MMKT Łęczyca
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny OTK 3 do lat 14 – PKT Pabianice
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny OTK 3 do lat 12 – ATAK Łódź
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny OTK 3 do lat 12 – MKT Łódź

SZKOLENIE KADR WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO JUNIORÓW

Budżet dla kadry województwa juniorów pochodzi ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a zarządzanych przez Polski Związek Tenisowy. Do dnia 14 marca 2017 roku nie ma żadnych informacji na temat ewentualnych dofinansowań z uwagi na wstrzymanie dotacji dla PZT przez Ministerstwo Sportu. O zmianach będziemy informować. Na chwilę obecną nie ma szans pozyskania środków publicznych.